Vali Öksüz yeni kararları açıkladı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kent genelinde alınan kararları açıkladı.

Vali Öksüz yeni kararları açıkladı
04 Mart 2021 - 09:35


Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 26, 27 ve 72 inci maddelerine istinaden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde vaka ve hasta sayılarında ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmasıyla birlikte bazı illerde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumu olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hali hazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlara duyurulmuştu. 1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmişti.

Vali Öksüz, kent genelinde alınan kararları şöyle sıraladı:

“ Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiş olup yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizin mevcut haliyle orta risk grubunda yer alması nedeni ile;

               1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72 inci maddeleri uyarınca İlimiz genelinde 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere;

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda alınan 01.12.2020 tarih ve 12 nolu kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve bu doğrultuda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
 

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
a) Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının devamına,

b)Hafta sonlarında ise hafta içinde olduğu gibi 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına, söz konusu yaş grubundaki vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine,
 

İlimizin de arasında bulunduğu risk grubu nedeni ile kararımızın ekinde bulunan kapasite oranlarına göre 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için;
Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekânda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme­içme yerleri 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile kararımızın ekinde yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için kararımızın ekinde örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
 

Girişlerde HES kodu kullanılması/sorgulanması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
 

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,
 

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 m2 alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbirin alınması şartı ile yapılabilmesine,
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğimiz ve/veya bağlı Kaymakamlıklarımıza (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara, kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğimiz ve/veya bağlı Kaymakamlıklarımıza e­ Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine/bildirilmesinin sağlanmasına,
 

01.12.2020 tarih ve 12/01 nolu kararı 1. Maddesi, 04.12.2020 tarih ve 12/03 nolu kararın 1. Maddesi ve 12/04 nolu kararın 1. Maddesinin uygulamalarının 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle uyarınca sonlandırılmasına ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai/çalışma saatlerinin normale döndürülmesine, Valiliğimizce gerek görülmesi halinde kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilmesine,
Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır, bu nedenle söz konusu hususlarla alakalı olarak tüm alanlarda (okul, cami, işyeri, lokanta, restoran vb.) gerekli bilgilendirilmelerin yapılmasına,
 

Yukarıda belirtilen hususlarla alakalı olarak daha önceden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03.09.2020 tarih 09/02 nolu, 10.10.2020 tarih ve 10/07 nolu, 18.11.2020 tarih ve 11/12 nolu, 20.11.2020 tarih ve 11/13 nolu, 27.11.2020 tarih ve 11/17 nolu, 29.11.2020 tarih ve 11/19 nolu, 01.12.2020 tarih ve 12-12/01-12/02 nolu, 04.12.2020 tarih ve 12/03 nolu, 04.12.2020 tarih ve 12/04 nolu, 07.12.2020 tarih ve 12/05 nolu, 07.12.2020 tarih ve 12/06 nolu, 15.12.2020 tarih ve 12/09 nolu, 30.12.2020 tarih ve 12/16 nolu, 12.02.2021 tarih ve 02/02 nolu kararların ilgili maddeleri ile ilgili diğer İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ve maddeleri ile belirlenmiş/kısıtlanmış olan uygulamaların yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde uygulamalarının sonlandırılmasına,
 

Eğitim Öğretim faaliyetlerine ilişkin hususların (yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim vb.) Milli Eğitim Bakanlığı Genelgeleri/yazıları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanmasına ve gerekli bilgilendirilmelerin yapılmasına,
2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
İlimizin bulunduğu risk grubundaki illerde; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.
İlimizde yüz yüze eğitime;
                        a.1) Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

a.2) İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

                        a.3) Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

                        a.4) Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

a.5) Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

a.6) Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

a.7) Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

a.8) Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

 

13. Yukarıda belirtilen ve daha önceki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri), yerel yönetimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca (İl/Mahalle Salgın Denetim Ekipleri, vb.) koordineli bir şekilde titizlikle yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları ihlallerde her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere ;
a. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 860,00 TL ile 3.469,00 TL arasında,

b. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 427,00 TL,

idari para cezası uygulanmasına,

c. Konusu suç teşkil eden davranışların; Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir  yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında  gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

            Oy birliği ile karar verilmiştir.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum