Müzdelife'nin Önemi ve Fazileti Nedir? haberi

Müzdelife'nin önemi ve fazileti nedir? Müzdelife nasıl bir yerdir, orada yapılması gerekenler nelerdir?Müzdelife, “El-Meş‘aru ’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu bir mekân. Müzdelife, Kur ’ân-ı Kerîm ’de işâret edilen “el-Meş‘aru ’l-Ha.

Müzdelife'nin Önemi ve Fazileti Nedir? haberi
09 Şubat 2022 - 01:24

Müzdelife'nin önemi ve fazileti nedir? Müzdelife nasıl bir yerdir, orada yapılması gerekenler nelerdir?

Müzdelife, “El-Meş‘aru ’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu bir mekân.

Müzdelife, Kur ’ân-ı Kerîm ’de işâret edilen “el-Meş‘aru ’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu bir mekândır. Kalbleri, Rabbin azamet, kudret, muazzam saltanat ve ilâhî tecellîleri ile yoğurup dünyâ ve âhıreti arkaya atma yeridir.

Adak günleri tamamlandıktan sonra İbrâhim -aleyhisselâm- ’ın mânevî kurbanını temsîlen kesilen cismânî kurban, hacıların gönül deryâsında o yüce peygamberin duygu ve hissiyatını dalgalandıran bir rahmet ve hikmet esintisidir. Bunu teneffüs edenlerin dillerinden Halîlullâh ’ın Kur ’ân-ı Kerîm ’de beyan buyurulan şu sözleri dökülür:

“Doğrusu ben; yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim. Ben puta tapıcılardan değilim.” (el-En ’âm, 79)

“De ki: Namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allâh içindir. O ’nun hiçbir ortağı yoktur; bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.” (el-En ’âm, 162-163)

HZ. İBRAHİM'E VERİLEN MÜJDE

Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm-, Bâbil ’den Şam ’a doğru giderken:

“«Ben Rabbime gidiyorum; O bana doğru yolu gösterecek! Rabbim, bana sâlihlerden bir evlâd ver!» demişti.” (es-Sâffât, 99-100)

Burada, kalbden, yâni iç âlemden en yüce dosta doğru bir vuslat yolculuğunun yapıldığına işaret vardır.

Âyet-i kerîmenin devâmında Hazret-i İsmâîl ’in müjdelenmesi ve kurban hâdisesi zikredilir:

“İşte o zaman, biz O ’na halîm bir oğul müjdeledik.” (es-Sâffât, 101)

“Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince (babası): «–Yavrucuğum, rü ’yâda seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, (buna) ne dersin?» dedi. O da cevâben: «–Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap! İnşâallâh beni sabredenlerden bulursun!» dedi.” (es-Sâffât, 102)

“Her ikisi de teslîm olup, (İbrâhîm) onu alnı üzerine yatırınca: «–Ey İbrâhîm, rü ’yâyı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır» diye seslendik.” (es-Sâffât, 103-106)

“Biz oğluna bedel O ’na büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında O ’na (iyi bir nam) bıraktık: «İbrâhîm ’e selâm!» dedik. (İşte) biz iyileri böyle mükâfâtlandırırız. Çünkü O, bizim mü ’min kullarımızdandı.” (es-Sâffât, 107-111)

Kaynak: site içi seo nedir Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum