Kars TDİ Besi OSB'nin dokuz parsel arsası satılacak

9 parsel arsa açık artırma usulü ile katılımcılara tahsis edilecek.

Kars TDİ Besi OSB'nin dokuz parsel arsası satılacak
20 Haziran 2022 - 09:47


Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 138,33 TL/m2" 9 parsel arsa açık artırma usulü ile katılımcılara tahsis edilecek.

Mülkiyeti Kars TDİ Besi OSB'ye ait parseller OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet'in belirlemiş olduğu arsa tahsis ve satış prensiplerine göre ve Kars TDİ Besi OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 138,33 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecek.

İhale 23/06/2022 Perşembe günü saat 14:30'da Kars Valilik Kar Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale için istenilen evrakların olduğu zarf en geç 23/06/2022 Perşembe Günü saat 14:30'a kadar Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yusuf Bey Caddesi No: 20 adresinde bulunan Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi yetkili birimine teslim edilecek.

Parsellerin tahsis işlemi TDİ Besi OSB Yönetim Kurulu huzurunda açık artırma yöntemi ile yapılacak.

İhaleye yüzölçümü en küçük parselden başlanacak. Katılımcılar muhammen bedelden aşağı olmamak üzere tekliflerini sözlü olarak sunacaklar. Açık artırma sonucunda en yüksek teklifi eden katılımcıya ihale edilmek suretiyle arsa tahsisi yapılacak.

Tahsis edilecek arsa parselleri ve muhammen bedeli ile geçici teminatı şöyle:

1-Kars Merkez Kaleiçi  ada parsel 1451/3, metrekaresi  7.500,394 muhammen bedeli 1.037.529,50 geçici teminat  31.125,88

2-Kars Merkez Kaleiçi  ada parsel 1451/4 metrekaresi 7.500,394 muhammen bedeli 1.037.529,50 geçici teminat  31.125,88

3-Kars Merkez Kaleiçi  ada parsel 1451/5 metrekaresi 7.500,394 muhammen bedeli 1.037.529,50 geçici teminat 31.125,88

4-Kars Merkez Kaleiçi ada parsel 1451/6 metrekaresi 7.500,394 muhammen bedeli 1.037.529,50 geçici teminat  31.125,88

5-Kars Merkez Kaleiçi ada parsel 1451/7 metrekaresi 9.211,634 muhammen bedeli 1.274.245,33 geçici teminat  38.227,35

6-Kars Merkez Kaleiçi ada parsel 1451/8 metrekaresi 10.001,540 muhammen bedeli 1.383.513,02 geçici teminat  41.505,39

7-Kars Merkez Kaleiçi ada parsel 1451/9 metrekaresi 8.987,322 muhammen bedeli 1.243.216,25 geçici teminat 37.296,48

8-Kars Merkez Kaleiçi  ada parsel 1451/10 metrekaresi 7.973,104 muhammen bedeli 1.102.919,47 geçici teminat  33.087,58

9-Kars Merkez Kaleiçi ada parsel 1451/11 metrekaresi 7.669,803 muhammen bedeli 1.060.963,84 geçici teminat  31.828,91

Arsa tahsis ihalesine katılabilmek için istenilen belgeler;

1-Başvuru Dilekçesi

2- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu,

3- Üretim Akış Şeması ve Açıklama Raporu

4- Yatırım Yeri Talep Formu

5-İmza Sirküleri, vekaleten katılanlar için vekaletname (Aslı veya onaylı sureti)

6-Yatırım Taahhütnamesi

7-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)

8-Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı

9-Vergi Levhası Sureti

10-Tüzel Kişi Yönetim Kurulu ve İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Suretleri, İkametgâh

İlmühaberleri

11-Tüzel Kişi Firmanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Varsa Başka Şirketlerine Ait Oda Kayıt

Suretleri

12-Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)

13-Kapasite Raporu (Varsa)

14- Marka TSE-ISO 9000 Belge Fotokopileri (Varsa)

15-İmalat Yeterlilik Belgesi (Varsa)

5-) Kars TDİ Besi OSB’nin sektör grubu “Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB” olup, sektör grubuna göre

uygun yatırım talepleri değerlendirilecektir.

6-) Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre; "OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler"

için arsa tahsis talebi için müracaatlar değerlendirilmeyecek.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum