Aile hekimleri iş bırakacak: Önlem alınmazsa sağlık hizmetleri yürütülemeyecek hale gelecek haberi

SES Antalya Şubesi, 'Aile Hekimliği Ödeme ve Anlaşma Yönetmeliği'nin yıl dönümü sebebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde meslek bırakacaklarını duyurdu.

Aile hekimleri iş bırakacak: Önlem alınmazsa sağlık hizmetleri yürütülemeyecek hale gelecek haberi
28 Haziran 2022 - 15:02

SES Antalya Şubesi, 'Aile Hekimliği Ödeme ve Anlaşma Yönetmeliği'nin yıl dönümü sebebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde meslek bırakacaklarını duyurdu. SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, "Ivedi önlem alınmazsa birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülemeyecek ışık halkası gelecektir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK 28.06.2022 13:41 Aile hekimleri iş bırakacak: Önlem alınmazsa sağlık hizmetleri yürütülemeyecek hale gelecek

Afiyet ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Benzer Başkanı Dr. Kaan Taşer, aile hekimlerinin çalışma koşullarına değinerek Aile Hekimliği Ödeme ve Anlaşma Yönetmeliğinin yıl dönümü nedeniyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da meslek bırakma eylemi uygulayacaklarını duyurdu.

Taşer, şube binasında düzenlediği basın toplantısında “Söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birinci basamakta çalışan sağlık emekçileri olarak tekrar tekrar meslek bırakmıştık. O günden bu zamana ceza yönetmeliği geri çekilmemiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istifa etmeye ve birinci hücum etmek sağlık hizmetlerinden çekilmeye başlamıştır. Acele önlem alınmazsa birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülemeyecek ülkü gelecektir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sonrası yapılan açıklamada sağlık hizmetlerinin aile hekimliği sistemine dönüştürülmesine tepki gösterildi. Açıklamada "Sıhhat alanının özelleştirmeci bir anlayışla dönüştürülmesi AKP hükümetleri döneminde hızlandırılmıştır. Sağlıkta dönüşüm programının en manâlı başlıklarından biri sağlık ocağı sistemine dayalı birinci basamak temel sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemine dönüştürmek olmuştur. Aile hekimliği sistemi ile “dönüştürülen” birinci basamak, toplum sağlığı açısından durmadan sorunların birikmesine niçin olurken bununla beraber esnek ve performansa dayalı ücretlendirme sistemi ile de sağlık emekçilerine yönelik sömürüyü derinleştirmektedir. Gelinen aşamada birinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

'İŞ GÜVENCESİ SONA ERMİŞTİR'

AKP iktidarı kadar aile hekimliği sisteminin yurttaşları yanıltarak aktarıldığı belirtilerek, geçtiğimiz yıl haziran ayında yayınlanan yönetmeliğin hekimlerin sorunlarını çözmediğine uyarı çekildi. Açıklamada, "Mevzuat değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine yan işçi noktasına getirilmiş, esaret sistemine taşınmıştır. bununla beraber ilk kez pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, bakış ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kere dile getiren aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshedileceği yönetmelikte yer almıştır. Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir." denildi.

Açıklamada aile hekimlerinin sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler şu şekilde sıralandı:

Yanlıştan dönülmeli, birinci basamak alanı aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda baştan aranjör adımlar atılmalıdır:

1. Birinci Basamak Sağlık Durumu Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.

2. Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM giderlerinin cari hesaplar kaleminden değil bütçeden karşılanmalıdır. ASM ’lerin tümü yerinde standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır.

3. Mobil hizmetler için halk tarafından, yerinde mekan temin edilmeli, kamu göre araç tahsisi yapılmalıdır.

4. Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan yönetmelik sağlık emekçilerin örgütlerinin katılımıyla her yerde düzenlenmelidir.

5. Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, millet dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.

6. Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine tarafından belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.

7. Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel vergi uygulaması hayata geçirilmelidir.

8. Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine karşın toplu kontrat hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir.

9. Kontrol ve izlemelerin ilk amacı hizmet içi eğitim hedefi olmalıdır.

10. Sıhhat emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

11. Birinci basamak gerektirdiği bütün hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; bütün sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak esas ücretle olmalıdır. Egzersiz koşulları ve ücretler toplu kontrat ile belirlenmelidir.

Laf konusu yönetmeliğin geri çekilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birinci basamakta çalışan sağlık emekçileri olarak daima meslek bırakmıştık. O günden bu zamana ceza yönetmeliği geri çekilmemiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istifa etmeye ve birinci akın etmek sağlık hizmetlerinden çekilmeye başlamıştır. Ivedi önlem alınmazsa birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülemeyecek ışık halkası gelecektir. Sorunlarımızın çözümü için üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka çaremiz kalmadığı gibi bizim ve emeğimizin değil sayılmasına dayanacak gücümüz de kalmamıştır.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ’ne aleyhinde uzunca bir süredir eylem ve faaliyetler örgütlemekteyiz. Cinayet yönetmeliğinin kaldırılmasını bir kez daha istek etmek ve bu eylemi daha görünür kılmak için 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihinde bütün Türkiye ’de şube/temsilciliklerimiz tarafından yapılacak meslek vazgeçme dahil il/ilçe sağlık müdürlükleri önü ilk kez elde etmek üzere alanlarda gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklere sağlık emekçilerinin ve halkımızın desteğini bekliyoruz."

Günün Manâlı Manşetleri Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum