Yargıtay, pozitif mesainin ispatında GPRS'i kanıt olarak kabul etti haberi

Bir satış temsilcisinin artı mesai davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 9.

Yargıtay, pozitif mesainin ispatında GPRS'i kanıt olarak kabul etti haberi
18 Şubat 2022 - 19:41

Bir satış temsilcisinin artı mesai davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesainin ispatında diğer delillerle birlikte telefon GPRS kayıtlarının da kanıt olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay, fazla mesainin ispatında GPRS'i delil olarak kabul etti

Bir hap firmasında hap ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan genç, ayrıldığı işyerinden pozitif mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi ’nin yolunu tuttu.

Duruşma, davacı satmak temsilcisinin hafta içi 07.30 da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00 ye değin çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00 den saat 14.00 e kadar çalıştığını, fazla egzersiz ücretinin ödenmediğini ileri sürerek; alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Sanık şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha artı sağlamlaştırmak için kendi ricası ile artı çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin muhtemel artı mesai alacağından mahsubu gerektiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini istek etti. Duruşma; fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Kararı davacı satmak temsilcisi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAYIN KARARI

Emsal nitelikteki kararda, GPRS kayıtlarının artı mesaiyi ispatta kanıt sayılacağı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar belli kanıt niteliğindedir. Bir diğer anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen artı alıştırma alacağının ödendiği varsayılır. Somut olayda, dosya kapsamından, davacının sabit ücret+ kotaya alt prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece pozitif alıştırma yaptığının davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle talep reddedilmişse de davacının artı çalışmalarının daha pozitif prim elde etmeye yönelik olarak yapıldığı davalının zımnen kabulündedir. Davacıyla yapılan meslek sözleşmesi 8. maddesinde egzersiz sürelerini işverenin belirleyeceği, 12. maddesinde ise işçinin ziyaret planlarını işverene sunmak ve buna alıntı yapmak zorunda olduğu düzenlemesi mevcuttur. Davacı kanıt olarak telefon, GPRS kayıtları, işverene sunduğu raporlar ve şahit beyanlarına dayanmış, telefon GPRS kayıtları ile raporlamalar bir arada değerlendirildiğinde pozitif alıştırma alacağının ispat edeceğini belirtmiştir. Davacı tanıkları davacıyı programında belirttiği gün ve saatte görmüş kişiler olup şikayetçi işi gereği pek çok doktor ve eczacı ile gün içinde kısa süreli tanıtım ve satmak amaçlı görüşmektedir. Telefon GPRS kayıtları celbedilmediği gibi davacı tanıklarının davacıyı kısa zaman görmüş olduğundan beyanlarına asalet edilemeyeceği ve davalı şahit beyanlarında davacının çalışma süresinin 44 saat olup hukuki süreyi aşmadığı dolayısıyla artı çalışmanın ispat edilemediği gerekçeleriyle reddi isabetsiz olmuştur. Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek bütün deliller birlikte değerlendirilerek artı egzersiz alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken beceriksiz inceleme ile yazılmış gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum