Veteriner hekimlerin aşı öncelikleri yok !

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı kısa süre önce Türkiye'ye gelen aşı için sağlık çalışanları gibi öncelik bekleyen veteriner hekimler odaları ülke genelinde yayınladıkları basın açıklamalarıyla tepkilerini dile getirdi.

Veteriner hekimlerin aşı öncelikleri yok !
21 Ocak 2021 - 09:36


Coronavirüs ismiyle yeni doğan buzağılarda yıllardan beri sıklıkla karşılaşan veteriner hekimlerin taleplerini yeniden dile getiren Kars, Ardahan, Iğdır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, veteriner hekimlerin de covid-19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

'Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi, olağanüstü tedbirlere rağmen, dünya genelinde hızla yayılmaya ve ölümlere sebep olmaya devam etmektedir' diyen Kars, Ardahan Iğdır (VHÖ) Başkan Ödül, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 

"Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak yaptığımız 14 Aralık 2020 tarihli basın açıklamasıyla veteriner hekimlerin öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilerek aşılanacak ilk gruplar arasında olması gerektiğinin altını çizmiştik. Ancak gelinen noktada ne yazık ki veteriner hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamada öncelikli ve riskli meslek grupları olarak değerlendirmeye alınmamıştır.

Bu değerlendirme ile tüm Dünyada temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülen veteriner hekim meslek mensupları ülkemizde bir kez daha dışlanmış, görmezden gelinmiştir. Bu durum ülkemizde her koşulda fedakarca görev yapan tüm veteriner hekimleri son derece üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır.

Veteriner hekimler de bu ülkenin bir sağlık çalışanlarıdır ve bu adaletsizliği hak etmemektedirler. Tüm dünyada veteriner hekimlerin toplum sağlığı hizmetlerinin vazgeçilmez unsurları olarak insanlık için ne kadar önemli bir görev yaptıkları dile getirilirken, bu görevlerini görmezden gelenlere tekrar hatırlatmak isteriz ki; Veteriner hekimliğin asıl amacı hayvan sağlığı ile halk sağlığı arasında bir bariyer teşkil edip insan sağlığına hizmet etmek olup, Covid-19 pandemisi tüm insanlığa veteriner hekimsiz toplum sağlığının mümkün olamayacağı göstermiştir.

Ülkemiz açısından hayati derecede öneme sahip yerli ve milli Covid-19 aşısının geliştirilmesi ve üretimi konusunda en umut veren çalışmaları yürütenlerin veteriner hekim kökenli virolog akademisyenlerimizin olması asla tesadüf olmamakla birlikte ilgili aşı çalışmalarının

en kısa sürede tamamlanması ve Covid-19 ile mücadelede yerli ve milli aşımızın en kısa sürede halkımıza uygulanabilmesi biz veteriner hekimleri son derece gururlandıracak ve mutlu edecektir.

Veteriner hekim meslek grubu olarak bizler  her zaman olduğu gibi pandemi başından beri ülkemiz genelindeki yaklaşık 32.000 meslektaşımız ile birlikte Veteriner Halk Sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda arz ve güvenliğinin sağlanması konusunda hizmetlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.

Covid-19 sadece beşeri hekimleri değil, veteriner hekimleri de yıpratmıştır. Pandeminin başladığı ilk günden beri çalışmalarını sahada aralıksız sürdüren, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek hayvan sağlığı ve halk sağlığı arasında adeta koruyucu bir bariyer teşkil eden veteriner hekim meslektaşlarımızdan yüzlercesi Covid-19’a yakalanmış, tedavi görmüş, 14 veteriner hekim meslektaşımız da hayatını kaybetmiştir.

Daha önce açıkladığımız gibi, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak; Söz konusu Covid-19 aşısının uygulanması konusunda alınan kararlar yetkililer tarafından tekrar değerlendirilerek; kamuda, özel sektörde çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim meslek grubunun öncelikli ve riskli grup olarak ele alınması ve ilk etapta aşılanması gerekmektedir."

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum