Ülkeyi yağmaya karşı savunacağız haberi

TMMOB YK Başkanı Koramaz, 47 ’nci Dönem Genel Kurulu öncesinde BirGün ’e konuştu.

Ülkeyi yağmaya karşı savunacağız haberi
25 Mayıs 2022 - 06:08

TMMOB YK Başkanı Koramaz, 47 ’nci Dönem Genel Kurulu öncesinde BirGün ’e konuştu. Koramaz, “Yağmaya karşı ülkeyi savunacağız” dedi. TMMOB ’nin savunduğu prensip ve değerlerin Yolculuk ’de toplumsallaştığını vurgulayan Koramaz: “İktidarın hukuksuz adımlarının karşısında duracağız”

GÜNCEL 25.05.2022 06:30 Ülkeyi yağmaya karşı savunacağız

Hüseyin ŞİMŞEK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 47 ’nci Dönem Genel Kurulu süreci, yarın Kocatepe Kültür Merkezi ’nde başlıyor. Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerle noktalanacak Genel Kurul süreci öncesinde BirGün ’e konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kesin Koramaz, “TMMOB Genel Kurulları, sadece seçimlerin yapılıp idare kurullarının belirlendiği toplantılar değildir. Genel kurullarımızda keza ülkenin içinde bulunduğu durumu, ayrıca üyelerimizin yaşadığı sorunları, ayrıca de karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara karşısında nasıl çaba edeceğimizi tartışacağız” dedi.

Yarın TMMOB Genel Kurul süreci başlıyor. Genel kurulunuzun ve önümüzdeki dönemde mühendis, mimar ve kent plancılarının uğraş gündemi ne olacak?

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle bir önceki genel kurulumuzu olağan periyodunun dışında, fazla yakın bir tarihte yerine getirmek zorunda kalmıştık. bununla beraber bu kısa çalışma dönemimiz ülkemizde yaşanan hesaplı ve siyasal krizin tamamiyle derinleştiği, toplumun ve üyelerimizin sorunlarının derinleştiği bir dönem oldu. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve yokluk bütün toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale geldi.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan bürokrasiye değin her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir şey kalmadı. Rejimin istikrarsızlığı, AKP ’yi ülke içinde ve dışında daha kavgacı politikalar izlemeye itiyor. Bir yanlamasına polis şiddeti ve hukuk kullanılarak toplumsal muhalefet zorlama altına alınırken öteki yandan da dışlayıcı, kamplaştırıcı politikalarla toplum saflaştırılıyor. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi, halkın desteğiyle yok, halka yönelik baskı ve zorbalıkla ayakta duruyor.

ulkeyi-yagmaya-karsi-savunacagiz-1019850-1.
Belirlenmiş Koramaz

LAİKLİKTEN TAVİZ YOK

Geçtiğimiz dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına karşı kamusal değerleri, idareli krize karşısında mesleki ve özlük haklarımızı, dinci gericiliğe aleyhinde aydınlanma değerlerini ve laikliği savunmakla geçti. Yaşadığımız bütün baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla imtiyaz vermedik.

Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele verdik. Yaşanan kriz nedeniyle büyük kayıplar yaşamış meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını geliştirmek önümüzdeki çalışma döneminin en manâlı gündemlerinden birisi olacak.

öte taraftan bilindiği üzere bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz yasal uğraş ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına aleyhinde kayda değer davalar kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadeleleri de büyütmemiz gerekiyor.

Ülkenin içinde bulunduğu bu şart, rant bağımlısı olmuş siyasi iktidarı, yakın çevresini doyurabilmek için her gün yeni rant alanları yaratmaya mecbur bırakıyor. Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de iktidarın yeni hedefleri bugüne dek koruma aşağı tutulan tarihimiz, doğamız ve tabiat zenginliklerimiz haline geldi. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem ve görevlerinden birisi de, yağmalanmak isteyen bu varlıklarımıza sahip çıkmak olacak. Genel Kurulumuzda tüm bu başlıkları her zaman birlikte tartışacağız. Birlikte karar alıp, birlikte çaba edeceğiz. İnanıyorum fakat önümüzdeki çalışma dönemi tutuklu arkadaşlarımıza bitmiş kavuştuğumuz, ülkemizin üzerine çöken karanlığın dağıldığı, geleceğe umutla baktığımız bir dönem olacak. Bu mücadelede tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

TMMOB SOKAKLARDA

Geride kalan haftalarda Türkiye ’nin hemen her yerinde sizin de şahsen katıldığınız TMMOB eylemleri gerçekleştirildi. Gezi davasında ceza alan üyelerinize desteğinizi gösterdiğiniz bu eylemlere ilgi nasıldı, illerde nasıl karşılandınız?

Aslına bakarsanız Yolculuk davasının karar duruşması yapıldığı tarihten bu yanlamasına bütün TMMOB örgütlülüğü olarak sokaklardayız. Arasında Idare Heyeti Üyemiz Mücella Yapıcı, Kent Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi ’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay ’ın da bulunduğu arkadaşlarımız hakkında bahşedilen mahkumiyet kararının ardından yaptığımız ilk açıklamada, Yolculuk Davası ’nda ceza bölge arkadaşlarımızın da yanına dimdik durmaya devam edeceğimizi açıklama etmiştik. O günden beri yaptığımız açıklamalarla, büyük kasaba meydanlarındaki eylemlerle, büyük şehirlerde aralıksız adalet nöbetleriyle bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz, arkadaşlarımızla dayanışmamızı gösteriyoruz.

14 Mayıs ’ta gerçekleştirdiğimiz TMMOB Danışma Kurulu ’nda başlattığımız ‘Gezi ’ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz ’ başlıklı kampanyamız her tarafında bir hafta içerisinde ellinin üzerinde il ve ilçemizde basın açıklaması gerçekleştirdik. Bu açıklamalara ilk olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları almak üzere toplumun her kesiminden binlerce birey katılarak yardım verdi. Kampanyamız yalnızca basın açıklamalarıyla da sınırlı değildi, Idare Heyeti üyelerimiz ve tabi odalarımızın başkanlarıyla çok sayıda ili gezerek hem TMMOB bileşenleriyle hem de farklı emek, meslek örgütleriyle görüşmelerde bulunduk. Karar davasının görüldüğü günden bu yana yaptığımız her eylem, Yolculuk Direnişi ’nin ardından ne denli geniş bir toplum desteği olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Valiliklerin keyfi yasakları nedeniyle insanların sokağa çıkamadığı, sokağa çıkan kesimlerin büyük bir polis şiddetiyle yüz yüze kaldığı bir dönemde ülkenin anında her yerindeki meydanlarda çok kitlesel eylemler gerçekleştirildi.”

GEZİ AHALI HAREKETİYDİ

Bu kitlesellik arkadaşlarımızla dayanışmamızı gösterebilmemiz açısından kayda değer olduğu değin, Yolculuk Davası iddianamesinin ve arkadaşlarımıza verilen cezaların temel iddiası olan ‘Seyahat Direnişinin yargılananlar göre organize edildiği ’ iddiasının da esastan çürütülmesi anlamına geliyor. Yolculuk en başından itibaren toplumun her kesiminden insanların parçası olduğu bir halk müziği hareketiydi. Kayıtlı isimleri hedef gösterip tutuklamanız bu hareketi bitirdiğiniz, cezalandırdığınız, ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez. Seyahat bu ülkede kök salmış bir direniş geleneğinin adıdır ve toplumsal muhalefeti etkilemeye, şekillendirmeye, büyütmeye devam ediyor. Bu hareketin bir parçası olarak bizle Gezi Direnişi ’nin değerlerini ülkenin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyoruz.

Sizin de belirttiğiniz gibi Yolculuk davasında ceza alanların bir bölümü TMMOB yöneticileri ve Taksim Dayanışması bileşenleri. TMMOB ’nin Gezi Direnişi ile bu denli birlikte anılması, bu denli iç içe geçmesinin nedenleri nedir?

Bir tam olarak bakıldığında Gezi Direnişi hiçbir kuruma, hiçbir toplumsal kesime, hiçbir siyasete indirgenemeyecek bir kitlesellik ve zenginlik taşıyor. TMMOB olarak bizler hem yöneticilerimiz ayrıca de üyelerimizle birlikte bu zenginliğin mütevazı bir parçasıyız yalnızca.

Bildiğiniz gibi Taksim Dayanışması iktidarın Taksim Meydanı ’nı ve çevresini yeniden şekillendirme projelerinin bilim, teknik ve hukuk tanımazlığını ortaya belirlemek üzere bir araya gelen meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, semt inisiyatifleri, mahalle dernekleri ve siyasi partiler tarafından 2012 yılında oluşturulan bir platformdu. Taksim Dayanışması ’nın sekretaryasını Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Büyük Kasaba Plancıları Odası İstanbul Şubesi yürütmeye başladı. Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman ’ın cezaevinde olmasına niçin olan şey de zaten o süreçte şube başkanlıkları sebebiyle üstlendikleri görevler.

Arkadaşlarımız bu görevlerini fazla başarılı biçimde yürüttüler. Taksim Dayanışması kurulduğu günden itibaren iktidarın Taksim Meydanı ve çevresinde yapmak istediği projenin niteliği hakkında kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirdi. Odalarımız projeye aleyhinde sayısız davalar açtı. Fazla sayıda basın açıklaması yaptık, imza kampanyaları düzenledik. Yani daha Gezi Direnişi yokken bile toplum AKP ’nin Yolculuk Parkı ve Taksim ’e yönelik projelerine karşısında bir biçimde direniyordu. 28 Mayıs ’ta yol genişletme çalışmaları adı aşağıda Yolculuk Parkı ’ndaki ağaçların kesilmesiyle başlayan süreçte direniş yeni bir ebat kazandı. Taksim Dayanışması da bu yeni süreçte bir tür sözcülük görevini üstlenmeye devam etti.”

DEĞERLER TOPLUMSALLAŞTI

öte yandan Taksim Dayanışması ’nın kurulduğu günden itibaren dile getirdikleri talepler zaten bizim uzun senelerdir kamusal mekanlar, ortak mekanlar, şehircilik, planlama gibi meseleler üzerine TMMOB bünyesinde ortaya çıkardığımız müşterek görüşlerin bir yansımasıydı. TMMOB ’nin savunduğu ilke ve değerler bu süreçte toplumsallaştı diyebiliriz. TMMOB örgütsel olarak olduğu dek, söylemsel olarak da Taksim Dayanışmasıyla ve Seyahat Direnişi ile iç içe geçmişti diyebiliriz. Hal böyle olunca siyasi iktidarın Gezi ’yi ‘Suçlaştırmaya ’ ve cezalandırmaya karşın girişiminin hedeflerinden birisi de o dönemde TMMOB adına Taksim Dayanışması içinde bulunan arkadaşlarımız oldu. Arkadaşlarımız nezdinde esas cezalandırılmak istenen toplumsal muhalefet hareketi olduğu gibi, attığı her hukuksuz adımda karşı gördüğü mesleki bilgisini halktan yanlamasına kullanan kamucu mühendis, mimar, büyük kasaba plancılarıdır. TMMOB ’nin toplumcu uğraş geleneğidir. İktidarın bu saldırganlığına direneceğiz. İktidarın yağma ve talan politikalarına aleyhinde ülkemizin geleceğini ve kamusal çıkarları savunmaya devam edeceğiz.

Günün Kayda Değer Manşetleri Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum