Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testi kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), aşı ve PCR deneme sonucu bilgisinin işlenmesiyle ilgili aldığı kararı açıkladı.

Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testi kararı
28 Eylül 2021 - 15:40

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), aşı ve PCR deneme sonucu bilgisinin işlenmesiyle ilgili aldığı kararı açıkladı. KVKK, koronavirüsün sebebiyet verdiği salgın hastalığın millet güvenliği ve kamu düzenini korkutma etmesi sebebiyle yetkili kurumlar ve işverenlerin koronavirüs aşı ve PCR deneme sonucu bilgisini işlemesinin kanuna tutarsız olmadığına karar verdi.

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuza gerek yazılmış olarak lüzum ALO 198 çağrı hattı vasıtasıyla intikal eden PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin olarak Kurumumuz görüşlerinin istek edilmesi üstüne, konunun ülke genelinde gerçekleştirilecek yaygın bir uygulamaya inhisar edeceği dikkate alınarak, Kanun dahilinde bir değerlendirme yapılmasını teminen Kişisel Verileri Koruma Kurulu ’nun gündemine alınmasına karar verilmiş ve Komite ’un 28/09/2021 tarihli ve 2021/980 sayılı Kararı ile altında yer verilen değerlendirmenin Kurum resmi internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Dünya genelinde dağıtılmış varyantlarının da etkisiyle bölüştürme hızı giderek çoğaltma bildiren Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalıklardan korunmak adına, değişen koşulları da dikkate almak suretiyle ülkemizin de arasında bulunduğu bütün devletler, farklı alanlara yönlendirilmiş tedbirler almaya devam etmekte olup; karantina, sosyal uzaklık ve sosyal izolasyon gibi esas tedbirlerin alınmasının yanı sıra, yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde Covid-19 aşıları geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. Covid-19 aşısının, koronavirüsün yayılımını önlediği, hastalığın etkilerini de kayda değer ölçüde azalttığı bilinmekte olup; bu bilimsel gerçeklikten hareketle devletler, ulus sağlığının korunmasını teminen işyerleri de dâhil elde etmek üzere toplu halde bulunulacak alanlarda, Covid-19 aşı bilgisi ve/veya PCR testi sonuçlarının işlenmesi zorunluluğu getirmektedirler.

"KORONAVİRÜS AŞISI YA DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR"

Nitekim ülkemizde de İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gereği, ilgili Bakanlıklara da bilgi için gönderilen 20.08.2021 tarihli yazıda; salgının toplum sağlığı ve ulus düzeni açısından oluşturduğu riskin en düşük seviyeye düşürülmesi için konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım temin etmek isteyen kişilere Covid-19 aşı bilgisi ve/ya da negatif sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ HATIRLATILDI

Egzersiz ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 81 İl Valiliğine gereği için, ilgili Bakanlıklara da data için gönderdiği 02.09.2021 tarihli yazıda ise işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve emniyet risklerine karşın koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında; Covid-19 aşısı olmayan işçilerden gerekli olarak haftada bir defa PCR testi yaptırmalarının işyeri/patron göre istenebileceği ve deneme sonuçlarının zorunlu işlemler tamamlanmak üzere kayıt aşağıda tutulacağı açıklama edilmiştir.

Öncelikle belirlemek gerekir ki; şahısların analiz, görüntüleme, deneme, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumu durumlarına ilişkin bilgileri Kanunun 6 ncı maddesine tarafından kişisel afiyet verisi niteliğini haiz olup, özel nitelikli kişisel bilgi kategorisinde bulunmaktadır. Bu sebeple, laf konusu bilgilerin Kanunun 6 ncı maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.

öte taraftan, Covid-19 salgınının dünya çapındaki gerek sağlık, gerek sosyal yaşam lüzum ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alındığında, bu salgınla çaba kapsamında aşı durumu ve PCR deneme sonucu gibi Covid-19 ’a ilişkin kişisel sağlık verilerinin; halk sağlığının, ulus güvenliğinin ve halk düzeninin korunması nedeniyle işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bilindiği üzere Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, halk güvenliğini, millet düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları göre yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari etkinlikler kapsamında işlenmesi” halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Bu noktadan hareketle salgın hastalık gibi ulus güvenliği ve ulus düzenini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek nedeniyle salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen etkinlikler dahilinde kişisel verilerin işlenmesinin de Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi dahilinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

KARARDA HALK DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bu kapsamda Covid-19 ’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın halk güvenliği ve millet düzenini tehdit etmesi nedeniyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi ve/ya da olumsuz sonuçlu PCR deneme bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına giren ulus kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler dahilinde işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı, dolayısıyla laf konusu kişisel data işleme faaliyetlerinin Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi dahilinde gerçekleştirilebileceği, bununla beraber, Covid-19 salgını kapsamında yürütülen halk güvenliğini ve ulus düzenini koruma amacına yönelik etkinlikler dışarıya kalan veya bu amacı aşan nitelikteki bireysel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı değerlendirilmektedir."

Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum