Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Liralaşma ve enflasyon' açıklaması - kars haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Genel Kurul ’da açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Liralaşma ve enflasyon' açıklaması - kars haber
29 Mart 2022 - 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Genel Kurul ’da açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu konuşmasında Liralaşma stratejisi ve enflasyon konularına aksan yaptı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Salgın kaynaklı olarak bazı dönemlerde belirsizliklerin artmasına karşın, küresel iktisadi etkinlik 2021 yılı genelinde enerjik bir seyir izlemiştir.

Ülkemiz de bu gelişmelerden aynı şekilde etkilenmiştir. İktisadi faaliyet 2021 yılının birincil yarısında salgının sınırlayıcı etkilerine karşın, iç ve dış talep kaynaklı olarak enerjik seyretmiş, yılın ikinci yarısında ise dış talebin büyüyen etkisiyle gücünü korumuştur.

g

Yıl genelinde aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımıştır.

Bu görünüm aşağı, 2021 yılında büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Büyümenin kompozisyonunda ise sürdürülebilir bileşenlerin payı artmıştır.

Son dönemde kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, yöresel farklılıklar olmakla birlikte, dış talebin de olumlu etkisiyle dinç seyretmeye devam ettiğine sinyâl etmektedir.

Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının da sınırlı olacağını düşünüyoruz.

Türkiye ’nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların mahsul ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin, son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğini ve ihracat performansımız üstünde destekleyici rol oynayacağını öngörüyoruz.

iŞSİZLİK

2021 yılında iktisadi faaliyette gözlediğimiz kuvvetli seyir iş gücü piyasasına da olumlu yansımış ve işsizlik oranları düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde, tarım dışı istihdam, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya karşın sanayi sektörünün desteği ile salgın öncesi düzeylere ulaşmıştır.

Yılın ikinci çeyreğinde, işgücüne katılım oranı dönemlik olarak sınırlı bir oranda artarken istihdamdaki büyüme işsizlik oranlarının düşüşünde etkili olmuştur. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde de işgücü piyasasındaki iyileşme iktisadi faaliyet görünümüyle ahenkli olarak devam etmiştir.

Screenshot_1

ENFLASYON

2021 yılında küresel enflasyon, salgının seyrine ast olarak gelişen talep kısıtları, emtia fiyatlarındaki çoğalma, arz-talep uyumsuzlukları ile şipşak yükselmiştir.
Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışlar küresel enflasyon dinamikleri üzerinde asıl belirleyicilerden biri olmaktadır.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatlarında, yeni varyantın yarattığı talep belirsizliğinin azalmasının yanı sıra jeopolitik gerilimler ve süregelen arz sıkıntıları gibi faktörlerden dolayı yükseliş eğilimi gözlenmektedir. Enerji fiyatlarına benzer şekilde, gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi de bütün dünyada önemini koruyor. Girdi maliyetlerindeki yükselişler, iklim koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok sıkıntıları yiyecek fiyatlarının küresel düzeyde yüksek seyretmesine niçin oluyor.

EMTİA FİYATLARI

Milletlerarası yiyecek ve tarımsal emtia fiyatlarındaki bu gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde, imalatçı fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından tartma arz etmektedir. Uluslararası emtia fiyatları, arz zincirlerinde sürekli sorunlar ve enerji fiyatlarına bağlı olarak üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir.

Imalatçı ve tüketici enflasyonu arasındaki ayrım, son zamanlarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

Screenshot_2

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzakta fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları da önemli bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve mali istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının her yerde tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Bu çerçevede 2022 yılı Ocak-Mart döneminde politika faizinde bir değişiklik yapmadık.Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip ediyoruz. Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması nedeniyle bütün politika araçlarımızda daimi ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş ayrıntılı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecine devam etmekteyiz.

LİRALAŞMA STRATEJİSİ

Liralaşma stratejisi'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu ayrıntıları ile belirtmek isterim. “Liralaşma Stratejisi” yeni mali ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla, Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan totaliter bir yaklaşımla oluşturulmaktadır.
Bu strateji dahilinde TCMB olarak bir dizi uygulamayı hayata geçirdik.

Bildiğiniz gibi 2021 yılı Aralık ayında tanıdık olmayan para ve altın mevduatların TL ’ye dönüşümünü destekleyerek, TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım attık. Daha yakın bir zamanda yurt dışarıya yaşamış oturmuş kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarını uygulamaya aldık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ’nın bütünleyici ürünüyle birlikte döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmış oldu.

TCMB ’nin politika gözden geçirme sürecinde liralaşma stratejisi çerçevesinde, yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak bütün uygulamaların odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde her tarafta şekillenmesi nedeniyle finansal sistemin liralaşmasını karşılamak olacaktır.


Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum