Halk AKP 'ye boyun eğmiyor haberi

AKTÜEL 17.05.2022 06:30 Haber Merkezi İktidar, ülkeyi 2023 seçimlerine baskı ortamında sokmaya çalışırken toplumun bütün kesimlerini benimsenmek istiyor.

Halk AKP 'ye boyun eğmiyor haberi
17 Mayıs 2022 - 07:02

AKTÜEL 17.05.2022 06:30 Halk AKP ’ye boyun eğmiyor

Haber Merkezi

İktidar, ülkeyi 2023 seçimlerine baskı ortamında sokmaya çalışırken toplumun bütün kesimlerini benimsenmek istiyor. Eylem ve faaliyet yasakları peş peşe gelirken toplumsal talepler Saray yönetiminin baskılarına aleyhinde yüksek sesle dillendiriliyor.

İktidarın her türlü hukuksuz kararına, halkı sefalete, açlığa sürükleyen politikalarına karşı yurttaşlar meydanları abes bırakmadı. Öğrenciler barınma sorununu, işçiler açlık sınırı altında aldığı maaşlarını, kadınlar erkek şiddetini, sağlıkçılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmekten geri durmadı. Elektrik zamlarından nehir üreticilerinin taleplerine değin ülkenin dört bir yanı protestolara sahne oldu.

Yakın dönemde farklı kesimlerin toplumsal taleplerini ve eylemleri şöyle:

ÖĞRENCİLER

Devlet yurtlarının eksikliği ve yetersizliğinden dolayı çoğu öğrenci tarikat yurtlarına fakir kalıyor. Gençlere yönelik politika üretmeyen iktidara aleyhinde öğrenciler barınma, KYK borçları öncelikle almak üzere yaşadıkları diğer sorunları sokaklarda eylemlerle dile getirdi.

Öğrencilerin başlıca talepleri:

•Hayatlarını idame ettirmek ve eğitimlerini sürdürebilmek için kastetmek zorunda kalan öğrenciler KYK burslarının arttırılmasını talep ediliyor.
•Ulaşım fiyatlarının düşürülmesi isteniyor.
•Barınma sorunu yaşamış öğrenciler, konut kiralarının daha yerinde fiyatlara olması gerektiğini belirtirken, daha fazla devlet yurdu inşa edilmesi ve yine yurt fiyatlarının makbul düzeyde düzenlenmesi gerektiğine ihtiyaç olduğunu dile getiriyor.
•Sosyal aktivitelerden uzak kalmamak istiyorlar.
•Özgürlüklerinin kısıtlanmamasını istek ediyorlar.

İŞÇİLER

Emekçiler 1 Mayıs ’ta sömürü düzenine, zamlara, işsizliğe, baskılara karşı yurdun dört bir yanında meydanları doldurarak taleplerini haykırdı.

İşçilerin esas talepleri:

•Açlık sınırının altındaki en düşük ücrete zam.
•Zamların geri alınmasını ve esas tüketimden vergilerin kaldırılmasını istiyorlar.
•KOD-48 gibi emekçileri işten çıkarabilmek adına patronların elini kuvvetlendiren maddelerin kaldırılmasını talep ediyorlar.
•Sendika ve grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması

EMEKLİLER

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) binlerce yurttaş İstanbul, Maltepe ’de bir araya gelerek “Varız, biriz, buradayız” yazılmış pankartla birlikte “Çıksın artık bu yasa” diye haykırarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. EYT mağdurları yıllardır yasanın çıkması için eylem düzenliyor.

Emeklilerin başlıca talepleri:

•en düşük emekli aylığı en düşük vergi seviyesine çekilsin
•Sıhhat hizmetinden alınan ödemelere son verilsin
•İkramiyelere zam yapılsın.
•Kastetmek zorunda kalmak istemiyorlar.

SAĞLIKÇILAR

Özlük haklarının iyileştirilmesi adına sağlık emekçileri geçen 14-15 Martta 2 gün boyunca iş bırakma eylemine gitmişti. Türk Tabipleri Birliği ’nin (TTB) çağrısıyla Beyaz Yürüyüş düzenlemiş ve İstanbul ’dan, Ankara ’ya yürümüşlerdi. Sağlıkçıların bu ay da yeniden bir iş bırakma eylemi düzenlemesi bekleniyor.

Sağlıkçıların talepleri:

•Doktor ücretlerinin artırılması
•Kadro sayısının arttırılması ve meslek yükünün hafifletilmesi.
•Sağlıkçıların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi isteniyor.

KADINLAR

Sokaklarım en etkin gruplarından olan kadınlar da birçok zaman taleplerini haykırmak namına meydanları manâsız bırakmadı, adeta her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ’nde kadınlar meydanları hıncahınç doldurdu ve iktidarın ayrımcı politikalarına karşısında ses yükseltti.

Kadınların talepleri:

•İstanbul Sözleşmesi ’nin her tarafta yürürlüğe konması
•Kadına şiddetin önlenmesi ve cezaların arttırılması.
•Toplumsal yaşamda eşitsizliğin ortadan kaldırılması
•Eşit işe eşit ücretin sağlanması.

ÇEVRECİLER

Çevreciler de doğa tahribatına karşı sokaklarda seslerini çıkarmaya, direnmeye devam ediyor. İzmir ’de Güneş Enerjisi Santrali, Muğla ’da ise termik santral projesi protesto edildi.

Çevrecilerin esas talepleri:

•Nükleer santral ve HES projelerine son verilmesi.
•Doğanın imha edilmesinin son bulması

HUKUKSUZLUKLAR

Keyfi hukuk kararlarına da her zaman karşısında çıkıldı. Son olarak Yolculuk Davası ’nda verilen karar sonrası Avukatlar Çağlayan Adliyesi önünde Hak Nöbetleri düzenleyerek iktidarı protesto etti.

Günün Kayda Değer Manşetleri Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum