BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul haberi

BDDK'nin yeni düzenlemesine göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL ’yi aşmayan şirketlere kredi uygulama durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL ’nin üzerine çıkarmama şartı getirildi.

BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul haberi
25 Haziran 2022 - 11:52

BDDK'nin yeni düzenlemesine göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL ’yi aşmayan şirketlere kredi uygulama durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL ’nin üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin veya satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

EKONOMİ 25.06.2022 11:23 BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK) TL ticari kredilere yeni şartlar açıkladı. Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi tatbik durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı yer alan şirketler ise bu varlığı aktifinin veya satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Yeni düzenlemeye göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, egemen denetime ast şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla tanıdık olmayan para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına tarafından etkin toplamından ya da son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.

Başvuru Formu karar tarihinden sonradan uygulanmak üzere, huysuz yönde bir Kurul kararı alıncaya dek geçerli olacak.

BDDK ’nin düzenlemeye ilişkin yaptığı izah etme şöyle:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 ’üncü maddesine dayanılarak, parasal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında bu Karar tarihinden daha sonra uygulanmak üzere, huysuz yönde bir Kurul Kararı alıncaya değin;

►Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler gereğince bağımsız denetime yan şirketlerin (Şirket) kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla tanıdık olmayan para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL ’nin üstünde olduğu takdirde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel parasal tablolarına tarafından faal toplamından ya da son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10 ’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına ve Millet Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kadar yayımlanan muhasebe ve mali raporlama standartları çerçevesinde konsolide parasal tablo hazırlama yükümlülüğü yer alan Şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına,

► Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması muhtemel olmayan Şirketlerle sınırlı elde etmek üzere, bu Şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Ulus Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu göre yetkilendirilmiş egemen yoklama kuruluşları tarafından (egemen kontrol kuruluşu) en aktüel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye tarafından tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu Şirketlere yalnızca dilekçe tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı almak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine,

► YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL ’yi aşmayan Şirketlerin, kredi kullanım tarihi itibarıyla, mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel parasal tablolarına kadar faal toplamını ve son 1 takvim net satış hasılatını bağımsız kontrol kuruluşuna saptama ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi baştan başa YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL ’yi aşmayacağını açıklama ve vaat etmeleri, söz konusu demeç ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın birincil 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna tarafından YP nakdi varlıklarının, etkin toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının aktüel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına,

► Bu tatbik dahilinde, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına,

► Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

Günün Kayda Değer Manşetleri Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum