SERHAT TV CANLI İZLE

Sağlık Bakanlığı KAÜ İstenen Düzeyde

 • Haber Saati : 08 Nisan 2016, Cuma 06:47:07 - 3 Yıl önce eklendi. Okunma : 4223
Sağlık çalışanlarının Türkiye geneli hizmet alanları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Hizmet bölgeleri değişen şartlara göre yeniden güncellendi.

  Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında sağlık çalışanlarının görev yerlerine göre hizmet alanlarını değişen şartlara göre güncelleyerek yayımladı. İşte 2016 yılı yeni sağlık hizmet bölgesi alanları ve detayları...
   
  Sağlık hizmet bölgesi alanları hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
   
  Bakanlığımız, ülkemizde sağlık alanındaki çok sektörlü hizmet sunum yapılanması nedeniyle sağlığa ayrılan tüm kaynakların kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın akılcı ve verimli kullanılabilmesini, atıl kapasiteye ve kaynak israfına sebebiyet verilmemesini ve eldeki kaynakların dengeli dağıtılmasını sağlamak suretiyle sağlık hizmetinin, ihtiyaç duyulduğu zamanda, erişilebilir, hakkaniyetli, kaliteli ve süreklilik arz eden bir hizmet sunumu yapılanması içerisinde hasta odaklı olarak verilmesini hedef edinmiştir.
   
  Bu hedef doğrultusunda bakanlığımızca, sağlık tesisi, insan gücü ve ileri teknolojili tıbbi donanım gibi sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağıtılması, özel projelendirilmiş ve maliyet gerektiren sağlık tesislerinin, maliyetli ve ileri teknolojili tıbbi cihazların ve yetişmiş sağlık insan gücü gerektiren özellikli sağlık hizmet çeşitliliğinin ülke geneline yaygınlaştırılarak hastaların bu hizmetlerden bulunduğu sağlık bölgesinde faydalanmasını ve bu şekilde büyük şehirlere ve belirli hastanelere olan yoğun hasta talebine bağlı olarak gecikebilen teşhis ve tedavinin önüne geçilmesini amaçlayan, bölge merkezli bir sağlık hizmeti sunumu ilkesi benimsenmiştir.
   
  Bakanlığımız, bu ilkesi gereği sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık planlaması bakımından ülkemiz için 29 Sağlık bölgesi belirlemiştir. Her bir sağlık bölgesi için; nüfus yoğunluğu, ulaşım imkanları, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, bölgelere göre hastalık insidansları, sağlık insan gücü mevcudu ve niteliği, sağlık tesislerinin fiziki ve alt yapı şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle bögle sağlık merkezi konumunu üstlenebilecek kapasitedeki "Bölge merkezi iller" ve bu illere bağlı, alt bölge merkezi rolü verilmiş iller belirlenmiştir. Alt bölge merkezi iller güçlendirilmiş ilçelerle ilişkilendirilmiş ve güçlendirilmiş bu ilçelere, nüfus yoğunluğu ve hasta potansiyeli daha küçük olan ilçeler bağlanmıştır. Ayrıca 29 sağlık bölgesinin her birinin bağlı bulunduğu 10 üst bölge merkezi yapılanması mevcuttur.
   
  Sağlık hizmet bölgelerinin her biri için bölge numarası tanımlanmış ve bölge merkezli hizmet sunumu kurgulayan bu organizasyon bir uygulama şeması haline getirilerek 02/07/2010 tarihinde tüm hizmet sunucularını kapsamak üzere yayımlanan 2010/50 sayılı genelge ile yürürlüğe girmiştir.
   
  Hemen akabinde bölge merkezli hizmet sunumunun bir gereği olarak Bakanlığımıza, üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilmekte olan sağlık hizmeti sunum kapasitesinin mevcut durumunu belirlemek ve sağlık hizmet sunucuları bakımından kısa-orta-uzun dönem ülkemiz sağlık yatırımları ve planlamalarına yön vermek amacıyla hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama Rehberi" 25.05.2011 tarih ve 23278 sayılı Bakan Oluru ile, "Türkiye'de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri (2011-2023)" planlama kitabı 08/07/2011 tarihli 29996 sayılı Bakan Oluru ile uygulamaya konulmuştur.
   
  Dinamik bir uygulama süreci olan ve bölge merkezli hizmet sunum anlayışına dayanan Bakanlığımızın bu uygulamasında bu güne kadar geçen süre içerisinde; ülke ve bölgesel şartlardaki değişiklikler, diğer ülkelerden yoğun olarak gelen ve ülkemiz tarafından kabul edilip misafir edilenlerin sayısındaki önemli artışlar, sağlık ihtiyaçları bakımından bölgesel dengeleri değiştirebilen geniş ölçekli nüfus hareketlilikleri ve nüfusun demografik yapısındaki önemli değişimler, kapasitesinde iller düzeyinde ve bölgesel bazdaki arz ve talep dengesinin değişmesi, özellikli sağlık hizmetlerine olan taleplerdeki artışlar ve benzeri şartların oluşması, diğer taraftan 2011 Kasım ayında Baaknlığımızın merkez ve taşra teşkilat yapısındaki yeni yapılanmaya bağlı olarak pratikte karşılaşılan bazı uygulama güçlükleri gibi diğer hususlar nedeniyle bölge merkezli hizmet sunumunun uygulama şeması olan ve 29 sağlık bölgesi üzerinden uygulanan "Sağlık Hizmet Bölgeleri" yapılanmasının gözden geçirilerek günün gelişen ve değişen şartlarına uygun bir şekilde revize edilmesi ihtiyacı ve gerekliliği ortaya çıkmıştır.
   
  Yukarıda vurgulanan gerekçeler ışığında 29 sağlık bölgesi olan söz konusu yapılanmada;
   
  1- Kars ilinde 2008 yılında hizmete açılan 233 yataklı Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin bugünkü şartlar itibariyle A1 grubu eğitim ve araştırma hastanesi hizmet fonksiyonlarını yerine getirebilir nitelik ve düzeye erişmiştir. Ayrıca ilde bulunan Bakanlığımıza ait 328 yataklı A2 Grubu statüsündeki genel hastanenin de bina, fiziki şartlar, mevcut uzmanlık dalları, yeterli tıbbi donanım düzeyi, yoğun bakım, acil servis gibi özellikli sağlık hizmetleri bakımından 3. Seviye hizmet sunum kapasitesi bulunmaktadır. Mevcut iki hastane hizmet rolleri ve kapasiteleri bakımından birbirini tamamlayıcı nitelik ve yeterliliktedir. Bu ilimizdeki hizmet sunum kapasitesi, ilin merkez ve kendisine bağlı ilçe nüfusları ile civar illerden sevk edilecek nüfusun sağlık ihtiyaçlarını da belirli uzmanlık alanlarında karşılayabilecek düzeye ulaşmıştır.
   
  Bu nedenlerle, toplam bölge nüfusu yaklaşık 1,5 milyona ulaşan, Erzurum-Erzincan-Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Ağrı-Artvin illerinin yer aldığı ve bölge merkezi olarak Erzurum ilinin belirlendiği 1 numaralı Sağlık Hizmet Bölgesi kapsamında yer alan Kars ilinin, ulaşım mesafesi ve ulaşım şartları da dikkate alınarak Ardahan, Iğdır, ve Ağrı (Doğubeyazıt ve Patnos ilçeleri Van Bölgesinde kalacak) illeri ile birlikte bu bölge kapsamından çıkarılmasını ve bölge merkezi Kars ili olmak üzere 30 numaralı yeni Sağlık Hizmet Bölgesinin tanımlanmasını,
   
  2- Türkiye Sağlık Hizmet Bölgeleri Organizasyon Şemasının yeni oluşuma uygun olarak ekteki şekilde revize edilmesini,
  Takdir ve tensiplerinize arz ederim.
   
  İşte 2016 Sağlık Hizmeti Bölgeleri
   


Kars Haber


Etiketler :  

Diğer Yeni Haberler
Diğer Yeni Haber Başlıkları
'Aliye Fıstık' Karakolluk Oldu... Gündem
İl Koordinasyon Kurul Toplantısı Yapıldı... Gündem
Karslı Sporcu Dünya ve Avrupa ikincisi oldu... Gündem
Başkan Çalkın'dan Lojistik Merkezi Açıkl... Gündem
Kırmızı Et Alırken Dikkat... Gündem
Köy Yolları İçin 40 Milyon TL Hazır... Gündem
Kars'ta Huzur Uygulaması Yapıldı... Gündem
Kağızman'da 9 Tesisin Temeli Atıldı... Gündem
Bu Kadim Kentin İnsanları Evet Diyecek... Gündem
Müjdeler Peş Peşe Geliyor... Gündem
Kars'a 231 Milyon Lira Yatırım Geliyor... Gündem
Kağızman'da terör operasyonu... Gündem
Çiftçilere Yeni Bir Destek Daha... Gündem
Digorlu Tırmanışçılar Madalyayla Döndü... Gündem
Ülkücü tavır hayır... Gündem
KAKÜV'ün Satranç Başarısı Sürüyor... Gündem
 • SİYASET
 • GÜNDEM
 • EKONOMİ
 • SPOR
 • MAGAZİN
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SERHAT TV BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol


Copyright © 2011-2017 Tüm hakları saklıdır. SerhatTV.Com.Tr
İletişim : 0474 223 7039 Reklam : 0541 861 38 41 E-Mail : info@serhattv.com.tr
Yazılım & Tasarım : Aladağ Bilişim